Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Zasiłek celowy

Czcionka:

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, środków czystości, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej - niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Wysokość tej formy pomocy ustalana jest na podstawie wnikliwej analizy poniesionych strat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi, w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny,
zasiłek okresowy lub celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową .

 

Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w szczególności na pokrycie kosztów usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych i pokrycie kosztów pogrzebu określa Uchwała Nr XXV/340/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2004 roku.

Zegar

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. (+4832) 3242660

fax (+4832) 3242694 

e-mail mops@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Ośrodka

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 40

tel. (+4832) 226 61 98

fax. (+4832) 226 62 03

e-mail bozena.hammer@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

Poniedziałek - Czwartek od 10.00 do 18.00

Piątek od 8.00 do 16.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Kawalca 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 20.00

e-mail wieslawa.stawska@mops.mikolow.eu

Kalendarium

Marzec 2017
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2