Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Świadczenia rodzinne

Czcionka:

Świadczenia rodzinne

Postępowania w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2015 poz 114 z późn. zm) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu  i trybu postepowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 2013 poz 3)

Świadczeniami rodzinnymi są:

  1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
  2. Świadczenia opiekuńcze:
    1. Zasiłek pielęgnacyjny
    2. Specjalny zasiłek opiekuńczy
    3. Świadczenie pielęgnacyjne
  3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Wnioski o świadczenia rodzinne należy składać w siedzibie Ośrodka, parter pokój nr 8

Poniedziałek w godz. od 7.30 do 11.00 i od 12.00 do 17.00

Wtorek - Czwartek godz. od 7.30 do 11.00 i od 12.00 do 15.30

Poniedziałek w godz. od 7.30 do 11.00 i od 12.00 do 14.00

Termin i sposób załatwiania sprawy

 Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku zawierającego komplet dokumentacji.

Jednocześnie w razie nieujawnienia przez osobę ubiegającą się o świadczenia jakichkolwiek informacji mających wpływ na prawo do świadczeń, wymagane będzie przedłożenie dodatkowych dokumentów.

Kserokopie dokumentów przedstawiane powinny być wraz z oryginałem do wglądu.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (składa się je w Kancelarii Ośrodka, II piętro pok. 26)

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Zegar

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. (+4832) 3242660

fax (+4832) 3242694 

e-mail mops@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Ośrodka

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 40

tel. (+4832) 226 61 98

fax. (+4832) 226 62 03

e-mail bozena.hammer@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

Poniedziałek - Czwartek od 10.00 do 18.00

Piątek od 8.00 do 16.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Kawalca 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 20.00

e-mail wieslawa.stawska@mops.mikolow.eu

Kalendarium

Marzec 2017
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2