Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Czcionka:

* oświadczenie winno być złożone przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny

Do wniosku należy złożyć również kserokopię skróconego lub zupełnego aktu urodzenia dziecka oraz oryginał do wglądu, kserokopię dowodu osobistego. Ponadto w zależności od sytuacji indywidualnej składającego wniosek wymagane mogą być dodatkowe dokumenty.

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Utworzono dnia 28.01.2016, 13:41

Wykaz dokumentów

Utworzono dnia 27.01.2016, 17:45

Oświadczenie ochrona danych osobowych

Utworzono dnia 28.01.2016, 13:41

Zaświadczenie lekarskie

Utworzono dnia 28.01.2016, 13:41

Sytuacja zawodowa pełnoletnich członków rodziny

Utworzono dnia 27.01.2016, 17:19

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM

Utworzono dnia 10.06.2016, 11:16

OŚWIADCZENIE O ZAROBKACH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Utworzono dnia 10.06.2016, 11:16

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Utworzono dnia 27.01.2016, 17:45

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art, 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ.U. z 2012 r. poz. 361, z późń. zm.)

Utworzono dnia 21.04.2016, 10:49

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Utworzono dnia 27.01.2016, 17:19

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Utworzono dnia 21.04.2016, 10:52

OŚWIADCZENIE art. 75 §2 kpa

Utworzono dnia 23.06.2016, 10:14

Zegar

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. (+4832) 3242660

fax (+4832) 3242694 

e-mail mops@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Ośrodka

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 40

tel. (+4832) 226 61 98

fax. (+4832) 226 62 03

e-mail bozena.hammer@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

Poniedziałek - Czwartek od 10.00 do 18.00

Piątek od 8.00 do 16.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Kawalca 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 20.00

e-mail wieslawa.stawska@mops.mikolow.eu

Kalendarium

Marzec 2017
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2