Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

ZASIŁEK RODZIINY

Czcionka:

 * oświadczenie winno być złożone przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny. Ponadto w zależności od sytuacji indywidualnej składającego wniosek wymagane mogą być dodatkowe dokumenty.

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Utworzono dnia 27.01.2016, 17:45

Wykaz dokumentów

Utworzono dnia 27.01.2016, 17:45

Oświadczenie ochrona danych osobowych

Utworzono dnia 27.01.2016, 17:45

Sytuacja zawodowa pełnoletnich członków rodziny

Utworzono dnia 27.01.2016, 17:45

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM

Utworzono dnia 10.06.2016, 11:16

OŚWIADCZENIE O ZAROBKACH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Utworzono dnia 10.06.2016, 11:16

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Utworzono dnia 27.01.2016, 17:45

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

Utworzono dnia 29.01.2016, 13:24

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Utworzono dnia 29.01.2016, 13:24

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Utworzono dnia 27.01.2016, 17:45

Oświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Utworzono dnia 27.01.2016, 17:45

Zaświadczenie/Oświadczenie *) o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Utworzono dnia 27.01.2016, 17:45

Zaświadczenie/Oświadczenie *) o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

Utworzono dnia 27.01.2016, 17:45

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Utworzono dnia 27.01.2016, 17:45

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

Utworzono dnia 27.01.2016, 17:45

Oświadcznie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

Utworzono dnia 27.01.2016, 17:45

Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całdobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

Utworzono dnia 27.01.2016, 17:45

OŚWIADCZENIE art. 75 §2 kpa

Utworzono dnia 23.06.2016, 10:14

Sytuacja zawodowa 2015 NOWY OKRES

Utworzono dnia 21.09.2016, 12:26

Zaświadczenie o dochodach uzyskanym 2015

Utworzono dnia 21.09.2016, 12:30

Zaświadczenie o dochodach uzyskanym 2015 z działalności gospodarczej

Utworzono dnia 21.09.2016, 12:31

Zegar

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. (+4832) 3242660

fax (+4832) 3242694 

e-mail mops@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Ośrodka

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 40

tel. (+4832) 226 61 98

fax. (+4832) 226 62 03

e-mail bozena.hammer@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

Poniedziałek - Czwartek od 10.00 do 18.00

Piątek od 8.00 do 16.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Kawalca 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 20.00

e-mail wieslawa.stawska@mops.mikolow.eu

Kalendarium

Marzec 2017
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2